Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

02/04/23

Data: 02 de Abril de 2023


Programa Conecta COVID IN852D 2021/20


Axudas concedidas ao abeiro da resolución do 3 de decembro de 2021 pola que se conceden as axudas do programa Conecta COVID para proxectos de I+D relacionados co COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). da Unión Europea dentro do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN852D 2021/20). A axuda foi concedida como parte da resposta da Unión Europea á pandemia de COVID-19. Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación. Financiado con fondos FEDER. O proxecto contou co apoio da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.


Dende o inicio do proxecto COPERIA, co apoio da Xunta de Galicia e da Axencia Galega de Innovación (GAIN) como parte da resposta europea á pandemia da COVID-19 mediante o cofinanciamento con fondos FEDER no marco do REACT- EU, pasaron 18 meses nos que os diferentes socios do proxecto traballaron no despregamento de ferramentas de rehabilitación física e cognitiva e na formación de modelos de Intelixencia Artificial para a estratificación de pacientes e a detección de brotes.


Os resultados máis importantes durante estes nove meses foron os seguintes:

  • Aprobación definitiva dos ensaios clínicos do proxecto COPERIA: DICOPERIA (Diagnóstico diferencial de COVID persistente mediante Intelixencia Artificial), COPERIA-REHAB (Rehabilitación física e respiratoria para pacientes con COVID persistente) e COPERIA-COG (Programa de rehabilitación cognitiva en liña para pacientes con COVID persistente).
  • Comezo dos ensaios clínicos en outubro de 2022, cun atraso de 7 meses con respecto á data inicialmente prevista. As probas foron completadas satisfactoriamente antes da finalización do proxecto. Os resultados dos ensaios están a ser analizados polos profesionais clínicos participantes en COPERIA para determinar se as propostas de rehabilitación física e cognitiva lograron unha mellora significativa no estado dos pacientes respecto ao seu estado ao inicio do ensaio.
  • Finalización do desenvolvemento da plataforma COPERIA e despregamento nos servizos cloud de Amazon (AWS), que albergará o nodo central da plataforma. Así mesmo, desenvolvéronse aplicacións móbiles (iOS e Android) para que os pacientes poidan conectarse desde calquera lugar e realizar os exercicios de rehabilitación física ou cognitiva prescritos. A aplicación tamén conta con mecanismos de comunicación entre pacientes e persoal clínico e unha serie de contidos sanitarios para empoderar aos pacientes. A plataforma contén un módulo de análise de datos que permitirá a análise de eventos rexistrados mediante técnicas baseadas en Business Intelligence (BI), minería de datos e Intelixencia Artificial (IA).
  • Desenvolvemento de algoritmos de intelixencia artificial para a predición de que un paciente desenvolverá COVID persistente tras unha infección por SARS-CoV 2 a partir da análise dun conxunto de variables clínicas que se extraen do paciente da forma menos intrusiva posible. Estes sinais permiten analizar un conxunto de factores como: estrés, ansiedade, fatiga, sono, factores cardíacos, factores psicolóxicos… xa que estes se evidenciaron como síntomas que presentan pacientes con COVID persistente. As variables máis interesantes para a detección de COVID persistente foron os sinais de voz, a variabilidade cardíaca e a condutividade cutánea (sudoración), obtendo resultados prometedores na discriminación dos pacientes que poden padecer esta enfermidade cun alto grao de certeza.
  • Desenvolvemento de algoritmos de IA para a detección de episodios incapacitantes despois de realizar importantes esforzos para o paciente. Mediante o seguimento dos pacientes durante as súas sesións de rehabilitación física, estase a xerar un algoritmo que trata de prever, a través do esforzo realizado e das variables tomadas ao paciente durante o exercicio, se ten unha alta probabilidade de desenvolver un brote incapacitante no futuro.
  • Contidos para o empoderamento do paciente. Coa colaboración de profesionais clínicos da FBGS, Bahía Software e Imaxin|Software desenvolveron unha serie de contidos sanitarios baseados en pautas clínicas actualizadas e validadas cientificamente. O consello divídese en recomendacións xerais de saúde, hixiene do sono, nutrición, dieta e tratamento do estrés para o paciente a través da terapia cognitiva baseada no mindfulness.
  • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación física: 10 Mets S.L elaborou un protocolo de rehabilitación en liña. a través da plataforma COPERIA supervisada por profesionais da rehabilitación física durante 8 semanas. As sesións conteñen tarefas de respiración, cardiovascular, forza e flexibilidade. Os programas están totalmente adaptados ás capacidades do paciente e realízanse en continua comunicación con el e os seus médicos.
  • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación cognitiva: as consecuencias do COVID persistente inclúen un aumento de síntomas neurolóxicos como fatiga muscular, vertixe, insomnio, confusión, etc. Por iso, Imaxin|Software desenvolveu un programa de rehabilitación cognitiva baseado en xogos serios con temáticas divertidas que permiten recuperar as capacidades cognitivas perdidas polos pacientes do ensaio a través de mecánicas divertidas e temáticas que motivan ao paciente no proceso.