Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

Bahia Software

BAHÍA SOFTWARE é unha empresa tecnolóxica fundada a principios de 1999 por profesionais con experiencia no sector das Tecnoloxías da Información e no ámbito da Saúde e da Saúde. Apostando dende o principio pola innovación tecnolóxica e a calidade do software, para acadar un alto nivel de satisfacción e actuar como fonte de creación de emprego tecnolóxico en Galicia. Durante este tempo, o crecemento da empresa foi constante, en parte como consecuencia da política de investir os beneficios na propia empresa, capitalizándoa para afrontar retos cada vez máis grandes e ambiciosos. Esta evolución consolidouse ao orientar os esforzos da compañía cara a proxectos innovadores, centrados en sectores estratéxicos que xerarán demanda tecnolóxica nos próximos anos.

Director de innovación

Sergio Figueiras Gómez

Director de innovación

Sergio Figueiras, doutor en Química pola Universidade de Santiago de Compostela e MBA pola École nationale des ponts et chaussées de Paris, é o director de innovación de Bahía Software. Sergio conta con máis de 10 anos de experiencia dirixindo diferentes iniciativas a nivel internacional e con financiamento de fondos europeos. Antes de incorporarse a Bahía Software, foi director de invasión de ACIS, o organismo público de innovación do servizo sanitario galego, con máis de 35.000 aseos, 14 hospitais e 500 centros de atención primaria. En ACIS coordinou diferentes proxectos de innovación e transferencia de tecnoloxía e dirixiu o desenvolvemento de diferentes tecnoloxías sanitarias a través de programas innovadores de contratación pública. Durante a súa estancia en ACIS, foi nomeado membro experto do comité Horizonte 2020 en saúde, cambio demográfico e benestar entre 2017 e 2018, representando os intereses españois nas discusións do programa H2020 coa Comisión Europea.

Principal Researchers

 • Sergio Figueiras
 • Juan Prieto
 • Miguel Boubeta
 • Carmen Álvarez
 • Graciela Poceiro
 • Antonio Martínez

Work Packages

 • PT1: Creación dunha cohorte de Pacientes COVID persistente e definición de requisitos clínicos e asistenciais
 • PT2: Creación da plataforma tecnolóxica COPERIA
 • PT3: Técnicas de cribado e diagnóstico de pacientes COVID Persistente
 • PT4: Ferramentas de empoderamento, rehabilitación e captura de datos
 • PT5: Xestión do proxecto e comunicación

Fundación Biomédica Galicia Sur

A FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR (FBGS) é unha entidade sen ánimo de lucro que xestiona os fondos de investigación, desenvolvemento e innovación dos centros do sistema sanitario público galego (SERGAS) das áreas sanitarias de Vigo, Ourense e Pontevedra. A Fundación conta con profesionais de todas as especialidades médicas, cunha ampla experiencia en investigación clínica e que traballan en coordinación cun equipo de investigadores básicos. O principal obxectivo da FBGS é o fomento da investigación, a innovación e a transferencia de coñecemento desenvolvida nos centros sanitarios públicos do sur de Galicia, sendo fundamental para iso o establecemento de alianzas con outras institucións, tanto públicas como privadas, interesadas na materia. de saúde e biomedicina.

Psiquiatra CHUO

Alejandro García Caballero

Psiquiatra CHUO

Alejandro García Caballero (Vigo 1972) é Psiquiatra e Doutor Europeo pola Universidade de Santiago de Compostela cunha tese sobre o diagnóstico da demencia codirixida polo profesor Berrios da Universidade de Cambridge. Entre outras distincións, recibiu o Premio Extraordinario de Doutoramento, o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio polo libro 'Psicopatoloxía do Retorno' (2006), o Premio Albert Jovell de Humanización en Medicina 2018, o Premio Nacional 2016 ao mellor videoxogo de saúde e en 2015 o II Premio Nacional no concurso Innova eVia ao mellor proxecto en e-Saúde. Durante os últimos dous anos, colaborou con Bahia Software no desenvolvemento do proxecto STARS-PCP para reducir o estrés psicolóxico en pacientes cirúrxicos no marco do proxecto Horizonte 2020 da UE. Desempeña durante 5 anos o cargo de Profesor Asociado do Departamento de Psiquiatría da Universidade de Santiago e actualmente coordina o Hospital de Día de Psiquiatría do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. O seu traballo investigador centrouse na neuropsicoloxía, especialmente na cognición social e o suicidio, campos nos que dirixiu teses de doutoramento e realizou numerosas publicacións internacionais.

Principal Researchers

 • Alejandro García Caballero
 • María Bustillo
 • Carlos Spuch
 • Tania Rivera

Work Packages

 • PT1: Creación dunha cohorte de Pacientes COVID persistente e definición de requisitos clínicos e asistenciais
 • PT2: Creación da plataforma tecnolóxica COPERIA
 • PT3: Técnicas de cribado e diagnóstico de pacientes COVID Persistente
 • PT4: Ferramentas de empoderamento, rehabilitación e captura de datos
 • PT5: Xestión do proxecto e comunicación

Grupo de Tecnologías Multimedia UVigo

GTM-UVIGO está recoñecido pola Xunta de Galicia como Grupo de Crecemento Potencial. As súas principais liñas de investigación son: tecnoloxía da fala en galego e castelán, recoñecemento biométrico (locutor e facial) de persoas, tratamento de imaxes, investigación de tratamento da linguaxe de signos e acústica arquitectónica e submarina.

Catedrática de Universidade, Universidade de Vigo

Carmen García Mateo

Catedrática de Universidade, Universidade de Vigo

Carmen García Mateo, doutora en Enxeñaría de Telecomunicación pola Universidade Politécnica de Madrid, é a investigadora responsable do Grupo de Tecnoloxías Multimedia da Universidade de Vigo. Completou a súa formación académica e investigadora con estadías investigadoras na Universidade de California, Santa Barbara Campus (UCSB), en 1994; nos Laboratorios Bell de ATT (Nova Jersey), en 1997 e 1999; na Universidade Estatal de Michigan, en 2005; e na Universidade de Kent, en 2013. Carmen conta con máis de 20 anos de experiencia no desenvolvemento de tecnoloxías da fala con especial atención á tecnoloxía para o galego e á detección de enfermidades mediante o procesamento da fala. Os seus logros científico-técnicos nestas liñas céntranse principalmente no desenvolvemento e transferencia, tendo dirixido máis de 40 proxectos en convocatorias públicas e contratos de I+D con empresas e centros tecnolóxicos, e dirixido 10 teses de doutoramento. É coautora de máis de 100 artigos en revistas e congresos internacionais. En setembro de 2014 recibiu o Premio 'Josefa Wonenburger' da Xunta de Galicia pola súa relevante traxectoria nos ámbitos da ciencia e a tecnoloxía na disciplina das Telecomunicacións.

Profesora Contratada Doutora Universidade de Vigo

Laura Docío Fernández

Profesora Contratada Doutora Universidade de Vigo

Laura Docío Fernández doutorouse en Enxeñaría de Telecomunicación pola Universidade de Vigo (Vigo, España) no ano 2001. É membro do Grupo de Tecnoloxía Multimedia (GTM) do Centro de Investigación Atlántico da Universidade de Vigo. Obtivo 2 sexenios de investigación (1999-2006 e 2009-2016). Foi codirectora de 1 tese de doutoramento con mención europea e actualmente dirixe 4 teses de doutoramento. É autora de 22 artigos orixinais en revistas con revisión por pares (16 incluídos no JCR), 6 capítulos de libros e máis de 50 artigos con revisión por pares publicados en actas de congresos internacionais. Dende a súa etapa posdoutoral traballou en cinco liñas de I+D+i: 1) Recoñecemento automático de voz e busca por voz; 2) Segmentación de audio, diarización do altofalante, recoñecemento e caracterización dos falantes; 3) Desidentificación do falante; 4) Detección de enfermidades (por exemplo, depresión, estrés, deterioro cognitivo...) mediante o procesamento de voz e vídeo e 5) Análise de vídeo e aprendizaxe automática para o recoñecemento multimodal e o recoñecemento da lingua de signos. Participou en máis de 15 proxectos de investigación financiados por institucións públicas e empresas nacionais ou internacionais, relacionados con estas liñas de I+D+i.

Principal Researchers

 • Carmen García Mateo
 • Laura Docío Fernández

Work Packages

 • PT1: Creación dunha cohorte de Pacientes COVID persistente e definición de requisitos clínicos e asistenciais
 • PT2: Creación da plataforma tecnolóxica COPERIA
 • PT3: Técnicas de cribado e diagnóstico de pacientes COVID Persistente
 • PT5: Xestión do proxecto e comunicación

Laboratorio de Informática Aplicada UVigo

LIA2-UVIGO é un grupo de investigación da Escola Superior de Enxeñaría en Informática da UNIVERSIDADE DE VIGO cuxas principais liñas de investigación son: tratamento de imaxes, simulación e optimización, enxeñería aeroespacial, informática gráfica e informática biomédica. Dentro deste último apartado, traballa fundamentalmente no ámbito da inmunoloxía e a patoloxía e na análise de variables fisiolóxicas, fundamentalmente a frecuencia cardíaca.

Profesor titular Universidade de Vigo

Xosé Antón Vila Sobrino

Profesor titular Universidade de Vigo

Xosé Antón Vila Sobrino é doutor en Física pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente é profesor titular do Departamento de Informática da Universidade de Vigo e anteriormente foino en Santiago de Compostela. Foi subdirector do Centro de Tecnoloxías da Aprendizaxe (CETA) da Universidade de Santiago de Compostela e director do Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI) da Universidade de Vigo. Tamén foi Coordinador do Máster de Enxeñaría Informática desta universidade. É coautor de 52 artigos en revistas científicas e capítulos de libros, así como de 78 comunicacións a congresos. Foi investigador principal ou investigador en 21 proxectos de investigación e 5 contratos con empresas. Realizou estadías de investigación en universidades de Inglaterra, Arxentina e Portugal. É avaliador de proxectos para o Ministerio de Ciencia e Innovación e outras entidades nacionais e internacionais.

Principal Researchers

 • Xosé Antón Vila Sobrino
 • María José Lado Touriño
 • Arturo José Méndez Penín
 • Pedro Cuesta Morales
 • Leandro Rodríguez Liñares
 • Baltasar García Peŕez-Schofield

Work Packages

 • PT1: Creación dunha cohorte de Pacientes COVID persistente e definición de requisitos clínicos e asistenciais
 • PT3: Técnicas de cribado e diagnóstico de pacientes COVID Persistente
 • PT5: Xestión do proxecto e comunicación

Imaxin Software

IMAXIN SOFTWARE é unha empresa galega fundada en 1997 especializada no desenvolvemento de aplicacións multimedia para a educación, a formación e a comunicación cunha ampla experiencia no desenvolvemento de xogos serios, aplicados e gamificación. Tamén é especialista en procesamento da linguaxe natural (PNL) e localización de software en diferentes idiomas.

Socio director de Imaxin Software

Diego Vázquez Rey

Socio director de Imaxin Software

Diego Vázquez Rey, Enxeñeiro Técnico en Informática pola Universidade da Coruña. Posgrao en 'Comunicación e desenvolvementos multimedia' Máster en Dirección de Empresas TIC impartido pola Escola de Negocios Caixanova. Diego é Socio Fundador de imaxin|software con máis de 20 anos de experiencia na definición de requisitos de produtos, deseño, validación de datos e plans de comercialización.

Principal Researchers

 • Diego Vázquez Rey
 • Iago Laz González
 • Diego Sanchez Lores

Work Packages

 • PT4: Ferramentas de empoderamento, rehabilitación e captura de datos
 • PT5: Xestión do proxecto e comunicación

10METS

10METS é unha empresa galega que nace no ano 2020 co obxectivo de ofrecer aos pacientes crónicos diversas opcións para a súa recuperación física. Froito do coñecemento e experiencia de máis de 20 anos no ámbito da rehabilitación cardio-metabólica, implantamos unha metodoloxía integral centrada na adhesión a longo prazo aos cambios de hábitos saudables. Comezamos con patoloxías de alta prevalencia e cunha alta recomendación de exercicio nas pautas clínicas pertinentes. O obxectivo é prestar un servizo a todas as enfermidades nas que a ciencia médica recomende o exercicio físico como parte do tratamento tanto na opción presencial como HOME.

Co-autor 10METS

Miguel Aragón

Co-autor 10METS

Miguel Aragón Fitera: Fisioterapeuta e Licenciado en Educación Física pola Universidade da Coruña, é especialista en Fisioterapia Cardiorrespiratoria pola Universidade Ramón Llull e en Prescrición de exercicio físico saudable para adultos polo Instituto Nacional de Educación Física da Coruña. Fisioterapeuta con ampla experiencia no campo da rehabilitación cardíaca e metabólica. Autor de 'Mesana, móvete pola túa saúde' e 'Método IntegraSalud'.

Profesora da Universidade de Vigo e Fisioterapeuta en 10METs

Yaiza Taboada Iglesias

Profesora da Universidade de Vigo e Fisioterapeuta en 10METs

Yaiza Taboada Iglesias é doutora pola UNIVERSIDADE de VIGO, licenciada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e licenciada en Fisioterapia. Realizou a súa tese de doutoramento en virtude dun contrato predoutoral no marco do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C) da Xunta de Galicia. Ten experiencia docente nas titulacións de ciencias da actividade física e do deporte e de fisioterapia en materias relacionadas coa actividade física para a saúde, avaliación e rehabilitación de diferentes condicións. Membro do grupo GIES-10 de educación, actividade física e saúde, da UNIVERSIDADE DE VIGO, co que participou en proxectos de investigación e transferencia relacionados coa aprendizaxe en movemento, metodoloxías activas e recursos TIC como pílulas educativas e vídeo-podcast. Conta con máis de 20 publicacións (indexadas no SJR e JCR) e múltiples participacións en congresos nacionais e internacionais, todos eles vinculados ao exercicio e á saúde. Na actualidade é revisora de revistas do sector e profesora a tempo parcial do grao en ciencias da actividade física e do deporte e fisioterapia, compaxinando a docencia coa atención no ámbito da fisioterapia neurolóxica e da rehabilitación cardiorrespiratoria.

Principal Researchers

 • Miguel Aragón

Work Packages

 • PT4: Ferramentas de empoderamento, rehabilitación e captura de datos
 • PT5: Xestión do proxecto e comunicación
Financiado con cargo aos fondos FEDER (FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL) como resposta da Unión Europea á pandemia de COVID-19. Código de procedemento IN852D 2021/20).
Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN). Apoiado pola Vicepresidencia Segunda Consellería de Economía, Empresa e Innovación. PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020. Unha maneira de facer Europa.
Privacidad Copyright © COPERIA 2022. Creado por Bahia Software. Template by Bootstrapious. Ported to Hugo by DevCows. Ported to Hugo by Bahia Software.