Cookie Consent by PrivacyPolicies.com

28/07/22

Data: 28 de xullo de 2022

Estado do proxecto COPERIA a xullo de 2022

Programa Conecta COVID IN852D 2021/20

Axudas concedidas ao abeiro da resolución do 3 de decembro de 2021 pola que se conceden axudas do programa Conecta COVID para proxectos de I+D relacionados co COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das PEMES galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) do Unión Europea dentro do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN852D 2021/20). A axuda foi concedida como parte da resposta da Unión Europea á pandemia de COVID-19. Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación. Financiado con fondos FEDER. O proxecto contou co apoio da Vicepresidencia Segunda e da Consellería de Economía, Empresa e Innovación.


Dende o inicio do proxecto COPERIA, co apoio da Xunta de Galicia e da Axencia Galega de Innovación (GAIN) no marco da resposta europea á pandemia da COVID-19 mediante o co financiamento con fondos FEDER no marco do REACT- EU, pasaron 9 meses nos que os diferentes socios do proxecto traballaron para sentar as bases para o deseño e implantación do proxecto COPERIA a nivel clínico, técnico e legal.


Os resultados máis importantes durante estes nove meses foron os seguintes:

 • Aprobación condicional dos ensaios clínicos do proxecto COPERIA, pendentes dunha avaliación de alto impacto: Os ensaios DICOPERIA (Diagnóstico diferencial de COVID PERsistente mediante Intelixencia Artificial), COPERIA-REHAB (Rehabilitación física e respiratoria de pacientes con COVID persistente) e COPERIA-COG (Programa de rehabilitación cognitiva en liña para pacientes con COVID persistente) redactados polo equipo clínico da FBGS.
  A aprobación condicional dos ensaios clínicos permitiranos comezar a captación de pacientes e as probas previas á intervención despois do verán.
 • Deseño e desenvolvemento da plataforma COPERIA: Deseñouse a arquitectura da plataforma, que utilizará tecnoloxías cloud e microservizos.
  Bahía Software S.L.U. rematou o desenvolvemento do prototipo da plataforma web que permitirá aos médicos introducir a información necesaria sobre os pacientes nos estudos e facer un seguimento dos mesmos.
  Actualmente, está en marcha o desenvolvemento da versión móbil da plataforma, que permitirá aos pacientes dos grupos de intervención dos ensaios clínicos realizar os exercicios deseñados polos médicos para a rehabilitación física e cognitiva dos pacientes.
 • Inicio dos traballos sobre técnicas de cribado e diagnóstico de pacientes persistentes de COVID: Paralelamente ao desenvolvemento da plataforma e elaboración de ensaios clínicos, o consorcio COPERIA a través dos grupos GTM e LIA2 da UVigo xunto con Bahía Software S.L.U. iniciou o desenvolvemento de algoritmos de IA que permitan a explotación dos datos que se recollerán do pacientes dos diferentes estudos, principalmente os seus datos clínicos, ficheiros de voz, variabilidade da frecuencia cardíaca e condutividade cutánea. Elaborouse unha base de datos que albergará toda a información necesaria para o uso destes algoritmos e que permitirá aos investigadores o acceso directo aos datos que precisen.
 • Desenvolvemento de contidos para pacientes: COPERIA está a desenvolver contidos sanitarios por parte de Imaxin|Software e Bahía Software S.L.U. para o empoderamento do paciente a partir de pautas clínicas validadas e coa colaboración do persoal clínico que participa no proxecto. Ademais dos consellos xerais de saúde, descríbense contidos de hixiene do sono, nutrición e dieta e, por último, terapias cognitivas baseadas no mindfulness para tratar problemas relacionados co COVID persistente como o estrés ou a ansiedade.
 • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación física: 10 Mets S.L. desenvolveu un protocolo de rehabilitación en liña de 8 semanas de duración a través da plataforma COPERIA supervisado por profesionais. As sesións conterán tarefas respiratorias, cardiovasculares, de forza e flexibilidade. Os programas estarán totalmente adaptados ás capacidades do paciente e en continua comunicación con el, os seus médicos e profesionais da rehabilitación.
 • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación cognitiva: as consecuencias do COVID persistente inclúen un aumento de síntomas neurolóxicos como fatiga muscular, vertixe, insomnio, confusión, etc. Por este motivo, Imaxin|Software desenvolveu un programa de rehabilitación cognitiva baseado en xogos serios con temáticas divertidas que permiten recuperar as capacidades cognitivas perdidas polos pacientes do ensaio a través de mecánicas divertidas e temáticas que motivan ao paciente no proceso.